• Pielęgnacja zieleni miejskiej

  Pielęgnacja zieleni miejskiej

 • Prace porządkowe

  Prace porządkowe

 • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Mikołów, ul. Dzieńdziela 44

Celem Punktu jest:

 • Przyjmowanie  odpadów  wielkogabarytowych, poremontowych (gruzu, papy, styropianu).
 • Przyjmowanie papieru, tworzyw sztucznych, stłuczki szklanej, puszek metalowych.
 • Przyjmowanie i kompostowanie odpadów zielonych tj. trawy, liści, gałęzi. Sprzedaż wytworzonego kompostu.
 • Przyjmowanie odpadów niebezpiecznych tj. świetlówek, baterii, akumulatorów, olejów, farb, rozpuszczalników , przeterminowanych leków i innych.
 • Przyjmowanie zużytych opon samochodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.