• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychOgłoszenia i komunikaty

funkcjonowanie ZUK i PSZOK od dnia 13.03.2020

Szanowni Państwo

Z dniem 13.03.2020 r. Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 44 w tym PSZOK będą niedostępne dla Klientów

Ograniczenie obowiązuje od dnia 13.03.2020 r. do odwołania.

 

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową

 

Numery telefonów ️ oraz adresy e-mailowe 32/2262 551, 32 2264 187, zuk@zuk.mikolow.eu 

 

PRACA PSZOK 24 I 31.12.2019r.

ODBIÓR ODPADÓW PŁYNNYCH

Informujemy, że Zakład Usług Komunalnych nie świadczy usług związanych z odbiorem nieczystości płynnych. Wykaz firm uprawnionych znajduje się poniżej 

http://odpady.mikolow.eu/wykazy-i-rejestry/wykaz-przedsiebiorcow-swiadczacych-uslugi-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-mikolow/

ZMIANA SIEDZIBY

Informujemy, że Zakład Usług Komunalnych został przeniesiony na ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie tel. 32 2262 551, 32 2264 187

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIKOŁOWIE

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie informuje, że w dniu 21.07.2016 r. zgodnie z Uchwała nr XX/478/2016  z dnia 28 czerwca 2016 wprowadzono Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie. 

Uchwała nr XX/477/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.  określa roczne limity przyjęcia odpadów do PSZOK (dot. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon) 

1. meble i inne odpadów wielkogabarytowe - 0,3 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny 

2. odpady budowlane i rozbiórkowe - 0,2 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny (gruz, papa, materiały izolacyjne, płyty  gipsowe)

3. zużyte opony - 0,1 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny

Informujemy, że wprowadzono opłatę za dostarczenie odpadów powyżej określonych limitów w wysokości 565,16 zł/Mg brutto.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wprowadza się:

1. Formularz przyjęcia odpadów

2. Upoważnienie do transportu odpadów. 

Dokumenty można pobrać z załączników

ZAKUP NAWOZU ORGANICZNEGO

ZUK Mikołów z przyjemnością informuje, iż nawóz organiczny „KOMPOZUK” produkowany z trawy i liści pomyślnie przeszedł wszystkie niezbędne badania laboratoryjne i decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został dopuszczony do obrotu.

Czytaj więcej...

SZALETY PUBLICZNE

Uprzejmie informujemy, iż Szalety publiczne przy ul. ks. J. Szafranka i Kard. St. Wyszyńskiego są bezpłatne.

ZMIANA STATUSU ZUK 01.09.2013

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.09.2013 r. zmienia się status prawny Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w miejsce zakładu budżetowego Gminy Mikołów powstanie jej jednostka budżetowa.

REGON: 243331674

 

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.